Márkomeannu 2021

Evenemangsinformation

Foto: Timme Ellingjord 


Rámisvuohta, identitehta ja beaivelottážat čoavjjis. Márkomeannu lágiduvvo Gállogiettis áiddo Nordlándda ja Romssa fylkkarájá alde Norgga bealde Sámis.


Stolthet, identitet og sommerfugler i magen. Márkomeannu er en liten, men stor festival som er viktig for Sápmi. Festivalen skal fremme markasamisk kultur i tillegg til kunst og kultur fra hele Sápmi. På Márkomeannu får du de beste samiske kunst- og kulturopplevelsene – og det sies at stemningen på Márkomeannu er unik! markomeannu.no


Lineup:
KEiiNO
Sofia Jannok

Gullák gus čohki ravkime? // Can you hear your heart beating?

sápmi
evenes
markomeannu
nordland
samisk
keiino
sofiajannok

Ansvarsfriskrivning

Kjøpte billetter refunderes bare ved avlyst arrangement.